Deficit štátneho rozpočtu 776 486 tis. € Predchádzajúci 734 061 tis. €
Príjmy 1 267 000 tis. € Výdavky 2 043 486 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 11/16 12/16 01/17 22.02.2017 %
Saldo -1 993 -622 -980 92 -776 39 %
Príjmy spolu 15 390 12 327 14 276 1 078 1 267 8 %
daňové 11 530 10 075 11 068 1 020 1 150 10 %
z príjmov FO 5 -84 -9 -33 -96 -1,781 %
z príjmov PO 3 144 2 960 3 187 217 279 9 %
z príjmov zrážkou 190 158 179 56 65 34 %
z pridanej hodnoty 5 749 4 903 5 369 551 643 11 %
spotrebné 2 255 1 982 2 171 191 196 9 %
nedaňové 1 161 1 150 1 218 49 80 7 %
granty a transfery 2 699 1 102 1 990 9 37 1 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 1 085 1 940 8 36 1 %
Výdavky spolu 17 383 12 949 15 256 985 2 043 12 %
bežné výdavky 14 644 11 507 13 354 963 1 972 13 %
kapitálové výdavky 2 739 1 442 1 903 22 72 3 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.