Deficit štátneho rozpočtu 1 504 845 tis. € Predchádzajúci 1 865 326 tis. €
Príjmy 5 275 942 tis. € Výdavky 6 780 787 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 03/17 04/17 05/17 26.06.2017 %
Saldo -1 993 -337 -635 -891 -1 505 75 %
Príjmy spolu 15 390 3 004 3 920 4 861 5 276 34 %
daňové 11 530 2 742 3 484 4 278 4 556 40 %
z príjmov FO 5 -56 -182 -116 -94 -1,745 %
z príjmov PO 3 144 877 935 1 022 1 112 35 %
z príjmov zrážkou 190 74 82 90 104 55 %
z pridanej hodnoty 5 749 1 270 1 863 2 317 2 339 41 %
spotrebné 2 255 499 696 866 990 44 %
nedaňové 1 161 144 233 299 346 30 %
granty a transfery 2 699 118 203 284 373 14 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 115 199 277 366 14 %
Výdavky spolu 17 383 3 341 4 555 5 752 6 781 39 %
bežné výdavky 14 644 3 154 4 303 5 443 6 395 44 %
kapitálové výdavky 2 739 187 252 309 386 14 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.