Deficit štátneho rozpočtu 1 457 486 tis. € Predchádzajúci 1 190 793 tis. €
Príjmy 6 416 198 tis. € Výdavky 7 873 684 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/17 05/17 06/17 20.07.2017 %
Saldo -1 993 -635 -891 -819 -1 457 73 %
Príjmy spolu 15 390 3 920 4 861 6 086 6 416 42 %
daňové 11 530 3 484 4 278 5 302 5 516 48 %
z príjmov FO 5 -182 -116 -66 -79 -1,468 %
z príjmov PO 3 144 935 1 022 1 374 1 478 47 %
z príjmov zrážkou 190 82 90 104 112 59 %
z pridanej hodnoty 5 749 1 863 2 317 2 717 2 820 49 %
spotrebné 2 255 696 866 1 063 1 067 47 %
nedaňové 1 161 233 299 391 429 37 %
granty a transfery 2 699 203 284 392 471 17 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 199 277 384 463 17 %
Výdavky spolu 17 383 4 555 5 752 6 904 7 874 45 %
bežné výdavky 14 644 4 303 5 443 6 495 7 412 51 %
kapitálové výdavky 2 739 252 309 410 461 17 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.