Deficit štátneho rozpočtu 1 207 989 tis. € Predchádzajúci 2 215 409 tis. €
Príjmy 13 521 769 tis. € Výdavky 14 729 758 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 08/15 09/15 10/15 26.11.2015 %
Saldo -2 984 -1 080 -1 176 -1 205 -1 208 40 %
Príjmy spolu 14 495 9 318 10 519 12 024 13 522 93 %
daňové 10 038 6 829 7 619 8 570 9 468 94 %
z príjmov FO 40 -33 -29 -23 -20 -50 %
z príjmov PO 2 305 1 785 2 008 2 163 2 290 99 %
z príjmov zrážkou 146 113 127 136 147 101 %
z pridanej hodnoty 5 255 3 479 3 833 4 418 4 983 95 %
spotrebné 2 091 1 362 1 546 1 728 1 914 92 %
nedaňové 1 144 843 1 058 1 119 1 147 100 %
granty a transfery 3 313 1 646 1 842 2 334 2 906 88 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 1 627 1 819 2 309 2 874 88 %
Výdavky spolu 17 479 10 399 11 695 13 229 14 730 84 %
bežné výdavky 14 932 8 408 9 251 10 287 11 307 76 %
kapitálové výdavky 2 547 1 990 2 444 2 942 3 423 134 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.