Deficit štátneho rozpočtu 2 718 355 tis. € Predchádzajúci 2 774 073 tis. €
Príjmy 10 114 078 tis. € Výdavky 12 832 433 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 08/14 09/14 10/14 24.11.2014 %
Saldo -3 284 -2 420 -1 840 -2 124 -2 718 83 %
Príjmy spolu 14 108 7 214 8 788 9 721 10 114 72 %
daňové 8 691 5 783 6 579 7 435 7 642 88 %
z príjmov FO 219 98 118 140 144 66 %
z príjmov PO 1 435 1 259 1 453 1 569 1 629 114 %
z príjmov zrážkou 154 126 139 150 160 104 %
z pridanej hodnoty 4 902 2 969 3 364 3 894 4 009 82 %
spotrebné 1 937 1 310 1 482 1 656 1 669 86 %
nedaňové 1 398 1 013 1 513 1 570 1 603 115 %
granty a transfery 4 020 418 695 716 870 22 %
príjmy z rozpočtu EU 3 173 405 430 449 602 19 %
Výdavky spolu 17 392 9 634 10 628 11 845 12 832 74 %
bežné výdavky 14 863 8 635 9 495 10 483 11 302 76 %
kapitálové výdavky 2 529 999 1 133 1 362 1 530 61 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.