Deficit štátneho rozpočtu 1 269 510 tis. € Predchádzajúci 1 288 456 tis. €
Príjmy 4 243 259 tis. € Výdavky 5 512 769 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 02/17 03/17 04/17 25.05.2017 %
Saldo -1 993 -408 -337 -635 -1 270 64 %
Príjmy spolu 15 390 1 799 3 004 3 920 4 243 28 %
daňové 11 530 1 666 2 742 3 484 3 686 32 %
z príjmov FO 5 -79 -56 -182 -128 -2,389 %
z príjmov PO 3 144 408 877 935 908 29 %
z príjmov zrážkou 190 65 74 82 90 47 %
z pridanej hodnoty 5 749 880 1 270 1 863 1 918 33 %
spotrebné 2 255 326 499 696 802 36 %
nedaňové 1 161 95 144 233 291 25 %
granty a transfery 2 699 38 118 203 267 10 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 37 115 199 260 10 %
Výdavky spolu 17 383 2 206 3 341 4 555 5 513 32 %
bežné výdavky 14 644 2 129 3 154 4 303 5 217 36 %
kapitálové výdavky 2 739 78 187 252 296 11 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.