Deficit štátneho rozpočtu 1 886 486 tis. € Predchádzajúci 1 882 139 tis. €
Príjmy 4 258 800 tis. € Výdavky 6 145 286 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 02/15 03/15 04/15 21.05.2015 %
Saldo -2 984 -680 -952 -991 -1 886 63 %
Príjmy spolu 14 495 1 701 2 806 4 082 4 259 29 %
daňové 10 038 1 371 2 386 3 307 3 401 34 %
z príjmov FO 40 -55 -17 -94 -124 -307 %
z príjmov PO 2 305 244 70 945 890 39 %
z príjmov zrážkou 146 48 61 70 80 55 %
z pridanej hodnoty 5 255 756 1 109 1 665 1 825 35 %
spotrebné 2 091 317 461 637 640 31 %
nedaňové 1 144 124 173 408 452 39 %
granty a transfery 3 313 206 247 367 407 12 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 203 243 360 398 12 %
Výdavky spolu 17 479 2 381 3 758 5 073 6 145 35 %
bežné výdavky 14 932 2 208 3 360 4 509 5 374 36 %
kapitálové výdavky 2 547 172 398 564 772 30 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.