Deficit štátneho rozpočtu 1 100 675 tis. € Predchádzajúci 951 679 tis. €
Príjmy 2 982 036 tis. € Výdavky 4 082 711 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/15 02/15 03/15 01.04.2015 %
Saldo -2 984 -61 -680 -952 -1 101 37 %
Príjmy spolu 14 495 1 011 1 701 2 806 2 982 21 %
daňové 10 038 804 1 371 2 386 2 560 26 %
z príjmov FO 40 -23 -55 -17 8 19 %
z príjmov PO 2 305 103 244 70 839 36 %
z príjmov zrážkou 146 37 48 61 61 42 %
z pridanej hodnoty 5 255 480 756 1 109 1 118 21 %
spotrebné 2 091 176 317 461 461 22 %
nedaňové 1 144 48 124 173 175 15 %
granty a transfery 3 313 159 206 247 247 7 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 158 203 243 243 7 %
Výdavky spolu 1 748 1 072 2 381 3 758 4 083 234 %
bežné výdavky 14 932 1 002 2 208 3 360 3 676 25 %
kapitálové výdavky 2 547 70 172 398 407 16 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.