Deficit štátneho rozpočtu 1 570 278 tis. € Predchádzajúci 1 466 521 tis. €
Príjmy 12 247 241 tis. € Výdavky 13 817 519 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 09/17 10/17 11/17 08.12.2017 %
Saldo -1 993 -1 088 -752 -981 -1 570 79 %
Príjmy spolu 15 390 9 177 10 754 11 956 12 247 80 %
daňové 11 530 7 909 9 038 9 969 10 199 88 %
z príjmov FO 5 -79 -76 -76 37 691 %
z príjmov PO 3 144 1 911 2 189 2 360 2 395 76 %
z príjmov zrážkou 190 136 146 156 162 85 %
z pridanej hodnoty 5 749 4 129 4 769 5 309 5 381 94 %
spotrebné 2 255 1 670 1 856 2 058 2 060 91 %
nedaňové 1 161 652 1 038 1 088 1 097 94 %
granty a transfery 2 699 616 678 899 951 35 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 603 664 883 935 35 %
Výdavky spolu 17 383 10 265 11 506 12 937 13 818 79 %
bežné výdavky 14 644 9 392 10 509 11 737 12 526 86 %
kapitálové výdavky 2 739 873 997 1 200 1 292 47 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.