Deficit štátneho rozpočtu 507 137 tis. € Predchádzajúci 840 246 tis. €
Príjmy 10 913 810 tis. € Výdavky 11 420 947 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 07/16 08/16 09/16 26.10.2016 %
Saldo -1 970 -624 -611 -644 -507 26 %
Príjmy spolu 14 277 7 745 8 860 9 794 10 914 76 %
daňové 10 994 6 339 7 250 8 114 9 014 82 %
z príjmov FO 18 -82 -93 -86 -96 -533 %
z príjmov PO 2 826 2 029 2 321 2 554 2 681 95 %
z príjmov zrážkou 167 110 123 139 148 89 %
z pridanej hodnoty 5 647 2 950 3 369 3 762 4 338 77 %
spotrebné 2 160 1 215 1 404 1 607 1 796 83 %
nedaňové 1 108 467 580 634 838 76 %
granty a transfery 2 175 938 1 030 1 047 1 062 49 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 929 1 017 1 032 1 047 49 %
Výdavky spolu 16 247 8 369 9 471 10 439 11 421 70 %
bežné výdavky 14 353 7 301 8 303 9 204 10 140 71 %
kapitálové výdavky 1 894 1 068 1 168 1 235 1 281 68 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.