Deficit štátneho rozpočtu 610 336 tis. € Predchádzajúci 1 004 963 tis. €
Príjmy 1 637 643 tis. € Výdavky 2 247 979 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 11/14 12/14 01/15 26.02.2015 %
Saldo -2 984 -2 305 -2 923 -61 -610 20 %
Príjmy spolu 14 495 10 812 12 497 1 011 1 638 11 %
daňové 10 038 8 329 9 293 804 1 320 13 %
z príjmov FO 40 156 239 -23 -60 -148 %
z príjmov PO 2 305 1 696 1 917 103 210 9 %
z príjmov zrážkou 146 161 175 37 48 33 %
z pridanej hodnoty 5 255 4 445 4 920 480 747 14 %
spotrebné 2 091 1 841 2 010 176 317 15 %
nedaňové 1 144 1 612 1 637 48 117 10 %
granty a transfery 3 313 871 1 566 159 200 6 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 602 1 258 158 197 6 %
Výdavky spolu 17 479 13 117 15 420 1 072 2 248 13 %
bežné výdavky 14 932 11 501 13 441 1 002 2 079 14 %
kapitálové výdavky 2 547 1 616 1 979 70 169 7 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.