Deficit štátneho rozpočtu 1 152 814 tis. € Predchádzajúci 1 492 153 tis. €
Príjmy 9 171 029 tis. € Výdavky 10 323 843 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 05/15 06/15 07/15 27.08.2015 %
Saldo -2 984 -1 527 -1 343 -1 186 -1 153 39 %
Príjmy spolu 14 495 4 961 6 395 7 907 9 171 63 %
daňové 10 038 3 908 4 943 6 029 6 708 67 %
z príjmov FO 40 -112 -28 -23 -40 -100 %
z príjmov PO 2 305 990 1 332 1 630 1 700 74 %
z príjmov zrážkou 146 81 94 104 113 78 %
z pridanej hodnoty 5 255 2 050 2 463 3 037 3 452 66 %
spotrebné 2 091 807 977 1 165 1 362 65 %
nedaňové 1 144 500 659 717 819 72 %
granty a transfery 3 313 553 794 1 161 1 644 50 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 543 780 1 146 1 625 50 %
Výdavky spolu 17 479 6 488 7 738 9 093 10 324 59 %
bežné výdavky 14 932 5 595 6 656 7 511 8 371 56 %
kapitálové výdavky 2 547 893 1 173 1 582 1 953 77 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.