Deficit štátneho rozpočtu 282 197 tis. € Predchádzajúci 270 473 tis. €
Príjmy 1 083 479 tis. € Výdavky 1 365 676 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 11/15 12/15 01/16 04.02.2016 %
Saldo -1 970 -1 181 -1 933 9 -282 14 %
Príjmy spolu 14 277 13 752 16 234 911 1 083 8 %
daňové 10 994 9 598 10 613 859 1 003 9 %
z príjmov FO 18 -13 64 -40 -17 -94 %
z príjmov PO 2 826 2 369 2 608 118 182 6 %
z príjmov zrážkou 167 147 162 42 43 26 %
z pridanej hodnoty 5 647 5 025 5 510 520 554 10 %
spotrebné 2 160 1 914 2 097 187 187 9 %
nedaňové 1 108 1 199 1 274 51 64 6 %
granty a transfery 2 175 2 954 4 347 1 17 1 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 2 921 4 280 0 15 1 %
Výdavky spolu 16 247 14 933 18 166 902 1 366 8 %
bežné výdavky 14 353 11 434 13 507 895 1 313 9 %
kapitálové výdavky 1 894 3 500 4 659 7 53 3 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.