Deficit štátneho rozpočtu 500 913 tis. € Predchádzajúci 1 020 151 tis. €
Príjmy 7 817 437 tis. € Výdavky 8 318 350 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/16 05/16 06/16 26.07.2016 %
Saldo -1 970 -646 -1 112 -736 -501 25 %
Príjmy spolu 14 277 4 026 5 094 6 564 7 817 55 %
daňové 10 994 3 234 4 186 5 358 6 430 58 %
z príjmov FO 18 -183 -105 -72 -86 -476 %
z príjmov PO 2 826 1 025 1 215 1 696 1 939 69 %
z príjmov zrážkou 167 76 86 100 109 65 %
z pridanej hodnoty 5 647 1 565 2 054 2 501 3 137 56 %
spotrebné 2 160 667 843 1 027 1 215 56 %
nedaňové 1 108 253 318 392 454 41 %
granty a transfery 2 175 539 590 814 933 43 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 536 586 809 926 43 %
Výdavky spolu 16 247 4 673 6 206 7 300 8 318 51 %
bežné výdavky 14 353 4 205 5 398 6 314 7 278 51 %
kapitálové výdavky 1 894 467 808 987 1 040 55 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.