Deficit štátneho rozpočtu 3 108 909 tis. € Predchádzajúci 3 084 578 tis. €
Príjmy 11 612 221 tis. € Výdavky 14 721 130 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 09/14 10/14 11/14 18.12.2014 %
Saldo -3 284 -1 840 -2 124 -2 305 -3 109 95 %
Príjmy spolu 14 108 8 788 9 721 10 812 11 612 82 %
daňové 8 691 6 579 7 435 8 329 8 787 101 %
z príjmov FO 219 118 140 156 352 161 %
z príjmov PO 1 435 1 453 1 569 1 696 1 789 125 %
z príjmov zrážkou 154 139 150 161 174 113 %
z pridanej hodnoty 4 902 3 364 3 894 4 445 4 596 94 %
spotrebné 1 937 1 482 1 656 1 841 1 844 95 %
nedaňové 1 398 1 513 1 570 1 612 1 630 117 %
granty a transfery 4 020 695 716 871 1 194 30 %
príjmy z rozpočtu EU 3 173 430 449 602 909 29 %
Výdavky spolu 17 392 10 628 11 845 13 117 14 721 85 %
bežné výdavky 14 863 9 495 10 483 11 501 12 860 87 %
kapitálové výdavky 2 529 1 133 1 362 1 616 1 861 74 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.