Deficit štátneho rozpočtu 1 411 254 tis. € Predchádzajúci 1 343 090 tis. €
Príjmy 6 550 110 tis. € Výdavky 7 961 364 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/15 05/15 06/15 01.07.2015 %
Saldo -2 984 -991 -1 527 -1 343 -1 411 47 %
Príjmy spolu 14 495 4 082 4 961 6 395 6 550 45 %
daňové 10 038 3 307 3 908 4 943 5 097 51 %
z príjmov FO 40 -94 -112 -28 -12 -29 %
z príjmov PO 2 305 945 990 1 332 1 451 63 %
z príjmov zrážkou 146 70 81 94 94 65 %
z pridanej hodnoty 5 255 1 665 2 050 2 463 2 481 47 %
spotrebné 2 091 637 807 977 977 47 %
nedaňové 1 144 408 500 659 660 58 %
granty a transfery 3 313 367 553 794 794 24 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 360 543 780 780 24 %
Výdavky spolu 17 479 5 073 6 488 7 738 7 961 46 %
bežné výdavky 14 932 4 509 5 595 6 656 6 780 45 %
kapitálové výdavky 2 547 564 893 1 173 1 182 46 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.