Deficit štátneho rozpočtu 2 646 505 tis. € Predchádzajúci 2 634 790 tis. €
Príjmy 7 743 031 tis. € Výdavky 10 389 536 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 06/14 07/14 08/14 16.09.2014 %
Saldo -3 284 -1 970 -2 153 -2 420 -2 647 81 %
Príjmy spolu 14 108 5 350 6 356 7 214 7 743 55 %
daňové 8 691 4 292 5 162 5 783 6 097 70 %
z príjmov FO 219 73 90 98 227 104 %
z príjmov PO 1 435 950 1 153 1 259 1 322 92 %
z príjmov zrážkou 154 106 115 126 137 89 %
z pridanej hodnoty 4 902 2 210 2 664 2 969 3 077 63 %
spotrebné 1 937 937 1 121 1 310 1 310 68 %
nedaňové 1 398 786 853 1 013 1 217 87 %
granty a transfery 4 020 272 342 418 429 11 %
príjmy z rozpočtu EU 3 173 262 330 405 415 13 %
Výdavky spolu 17 392 7 319 8 509 9 634 10 390 60 %
bežné výdavky 14 863 6 724 7 693 8 635 9 335 63 %
kapitálové výdavky 2 529 596 816 999 1 054 42 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.