Deficit štátneho rozpočtu 489 536 tis. € Predchádzajúci 368 807 tis. €
Príjmy 3 996 803 tis. € Výdavky 4 486 339 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/16 02/16 03/16 28.04.2016 %
Saldo -1 970 9 -834 -879 -490 25 %
Príjmy spolu 14 277 911 1 561 2 656 3 997 28 %
daňové 10 994 859 1 433 2 438 3 210 29 %
z príjmov FO 18 -40 -73 -56 -181 -1,007 %
z príjmov PO 2 826 118 312 794 1 015 36 %
z príjmov zrážkou 167 42 52 67 76 46 %
z pridanej hodnoty 5 647 520 754 1 080 1 549 27 %
spotrebné 2 160 187 326 479 667 31 %
nedaňové 1 108 51 110 162 248 22 %
granty a transfery 2 175 1 18 56 539 25 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 0 16 53 536 25 %
Výdavky spolu 16 247 902 2 395 3 535 4 486 28 %
bežné výdavky 14 353 895 2 252 3 202 4 052 28 %
kapitálové výdavky 1 894 7 143 333 434 23 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.