Deficit štátneho rozpočtu 1 056 289 tis. € Predchádzajúci 1 045 521 tis. €
Príjmy 2 139 694 tis. € Výdavky 3 195 983 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 12/16 01/17 02/17 23.03.2017 %
Saldo -1 993 -980 92 -408 -1 056 53 %
Príjmy spolu 15 390 14 276 1 078 1 799 2 140 14 %
daňové 11 530 11 068 1 020 1 666 1 901 16 %
z príjmov FO 5 -9 -33 -79 -111 -2,071 %
z príjmov PO 3 144 3 187 217 408 519 17 %
z príjmov zrážkou 190 179 56 65 73 39 %
z pridanej hodnoty 5 749 5 369 551 880 1 012 18 %
spotrebné 2 255 2 171 191 326 337 15 %
nedaňové 1 161 1 218 49 95 127 11 %
granty a transfery 2 699 1 990 9 38 112 4 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 1 940 8 37 109 4 %
Výdavky spolu 17 383 15 256 985 2 206 3 196 18 %
bežné výdavky 14 644 13 354 963 2 129 3 028 21 %
kapitálové výdavky 2 739 1 903 22 78 168 6 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.