Deficit štátneho rozpočtu 1 220 132 tis. € Predchádzajúci 1 187 912 tis. €
Príjmy 14 014 129 tis. € Výdavky 15 234 261 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 09/17 10/17 11/17 31.12.2017 %
Saldo -1 993 -1 088 -752 -981 -1 220 61 %
Príjmy spolu 15 390 9 177 10 754 11 956 14 014 91 %
daňové 11 530 7 909 9 038 9 969 11 152 97 %
z príjmov FO 5 -79 -76 -76 7 130 %
z príjmov PO 3 144 1 911 2 189 2 360 2 604 83 %
z príjmov zrážkou 190 136 146 156 179 94 %
z pridanej hodnoty 5 749 4 129 4 769 5 309 5 923 103 %
spotrebné 2 255 1 670 1 856 2 058 2 253 100 %
nedaňové 1 161 652 1 038 1 088 1 395 120 %
granty a transfery 2 699 616 678 899 1 467 54 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 603 664 883 1 422 54 %
Výdavky spolu 17 383 10 265 11 506 12 937 15 234 88 %
bežné výdavky 14 644 9 392 10 509 11 737 13 682 93 %
kapitálové výdavky 2 739 873 997 1 200 1 553 57 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.