Deficit štátneho rozpočtu 1 531 694 tis. € Predchádzajúci 1 543 420 tis. €
Príjmy 9 677 594 tis. € Výdavky 11 209 288 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 07/17 08/17 09/17 18.10.2017 %
Saldo -1 993 -766 -993 -1 088 -1 532 77 %
Príjmy spolu 15 390 7 246 8 192 9 177 9 678 63 %
daňové 11 530 6 294 7 025 7 909 8 349 72 %
z príjmov FO 5 -66 -85 -79 111 2,068 %
z príjmov PO 3 144 1 611 1 749 1 911 2 021 64 %
z príjmov zrážkou 190 113 121 136 145 76 %
z pridanej hodnoty 5 749 3 249 3 647 4 129 4 250 74 %
spotrebné 2 255 1 266 1 462 1 670 1 673 74 %
nedaňové 1 161 470 592 652 683 59 %
granty a transfery 2 699 483 575 616 645 24 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 463 563 603 632 24 %
Výdavky spolu 17 383 8 012 9 185 10 265 11 209 64 %
bežné výdavky 14 644 7 524 8 514 9 392 10 247 70 %
kapitálové výdavky 2 739 488 671 873 962 35 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.