Deficit štátneho rozpočtu 1 729 544 tis. € Predchádzajúci 1 752 525 tis. €
Príjmy 2 870 165 tis. € Výdavky 4 599 709 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/14 02/14 03/14 22.04.2014 %
Saldo -3 284 -123 -877 -1 086 -1 730 53 %
Príjmy spolu 14 108 959 1 682 2 587 2 870 20 %
daňové 8 691 876 1 414 2 119 2 256 26 %
z príjmov FO 219 -4 -14 46 12 5 %
z príjmov PO 1 435 133 259 575 673 47 %
z príjmov zrážkou 154 43 57 70 80 52 %
z pridanej hodnoty 4 902 532 798 975 1 033 21 %
spotrebné 1 937 170 310 447 448 23 %
nedaňové 1 398 71 244 402 509 36 %
granty a transfery 4 020 12 24 66 105 3 %
príjmy z rozpočtu EU 3 173 11 22 61 98 3 %
Výdavky spolu 17 392 1 082 2 559 3 672 4 600 26 %
bežné výdavky 14 863 1 056 2 452 3 431 4 294 29 %
kapitálové výdavky 2 529 26 107 241 306 12 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.