Deficit štátneho rozpočtu -214 226 tis. € Predchádzajúci -195 292 tis. €
Príjmy 960 963 tis. € Výdavky 746 737 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 10/14 11/14 12/14 29.01.2015 %
Saldo -2 984 -2 124 -2 305 -2 923 214 -7 %
Príjmy spolu 14 495 9 721 10 812 12 497 961 7 %
daňové 10 038 7 435 8 329 9 293 757 8 %
z príjmov FO 40 140 156 239 -29 -71 %
z príjmov PO 2 305 1 569 1 696 1 917 76 3 %
z príjmov zrážkou 146 150 161 175 37 25 %
z pridanej hodnoty 5 255 3 894 4 445 4 920 473 9 %
spotrebné 2 091 1 656 1 841 2 010 176 8 %
nedaňové 1 144 1 570 1 612 1 637 44 4 %
granty a transfery 3 313 716 871 1 566 159 5 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 449 602 1 258 158 5 %
Výdavky spolu 17 479 11 845 13 117 15 420 747 4 %
bežné výdavky 14 932 10 483 11 501 13 441 677 5 %
kapitálové výdavky 2 547 1 362 1 616 1 979 70 3 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.