Deficit štátneho rozpočtu 404 888 tis. € Predchádzajúci 769 503 tis. €
Príjmy 3 899 694 tis. € Výdavky 4 304 582 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/17 02/17 03/17 26.04.2017 %
Saldo -1 993 92 -408 -337 -405 20 %
Príjmy spolu 15 390 1 078 1 799 3 004 3 900 25 %
daňové 11 530 1 020 1 666 2 742 3 483 30 %
z príjmov FO 5 -33 -79 -56 -166 -3,096 %
z príjmov PO 3 144 217 408 877 956 30 %
z príjmov zrážkou 190 56 65 74 82 43 %
z pridanej hodnoty 5 749 551 880 1 270 1 828 32 %
spotrebné 2 255 191 326 499 695 31 %
nedaňové 1 161 49 95 144 214 18 %
granty a transfery 2 699 9 38 118 203 8 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 8 37 115 199 7 %
Výdavky spolu 17 383 985 2 206 3 341 4 305 25 %
bežné výdavky 14 644 963 2 129 3 154 4 066 28 %
kapitálové výdavky 2 739 22 78 187 239 9 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.