Deficit štátneho rozpočtu 1 329 163 tis. € Predchádzajúci 1 281 374 tis. €
Príjmy 7 570 977 tis. € Výdavky 8 900 140 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 05/17 06/17 07/17 16.08.2017 %
Saldo -1 993 -891 -819 -766 -1 329 67 %
Príjmy spolu 15 390 4 861 6 086 7 246 7 571 49 %
daňové 11 530 4 278 5 302 6 294 6 535 57 %
z príjmov FO 5 -116 -66 -66 111 2,062 %
z príjmov PO 3 144 1 022 1 374 1 611 1 608 51 %
z príjmov zrážkou 190 90 104 113 120 63 %
z pridanej hodnoty 5 749 2 317 2 717 3 249 3 300 57 %
spotrebné 2 255 866 1 063 1 266 1 269 56 %
nedaňové 1 161 299 391 470 505 43 %
granty a transfery 2 699 284 392 483 532 20 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 277 384 463 520 20 %
Výdavky spolu 17 383 5 752 6 904 8 012 8 900 51 %
bežné výdavky 14 644 5 443 6 495 7 524 8 342 57 %
kapitálové výdavky 2 739 309 410 488 558 20 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.