Deficit štátneho rozpočtu 1 525 978 tis. € Predchádzajúci 1 575 082 tis. €
Príjmy 4 336 882 tis. € Výdavky 5 862 860 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 02/16 03/16 04/16 24.05.2016 %
Saldo -1 970 -834 -879 -646 -1 526 77 %
Príjmy spolu 14 277 1 561 2 656 4 026 4 337 30 %
daňové 10 994 1 433 2 438 3 234 3 470 32 %
z príjmov FO 18 -73 -56 -183 -123 -683 %
z príjmov PO 2 826 312 794 1 025 1 092 39 %
z príjmov zrážkou 167 52 67 76 85 51 %
z pridanej hodnoty 5 647 754 1 080 1 565 1 648 29 %
spotrebné 2 160 326 479 667 678 31 %
nedaňové 1 108 110 162 253 303 27 %
granty a transfery 2 175 18 56 539 564 26 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 16 53 536 560 26 %
Výdavky spolu 16 247 2 395 3 535 4 673 5 863 36 %
bežné výdavky 14 353 2 252 3 202 4 205 5 152 36 %
kapitálové výdavky 1 894 143 333 467 711 38 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.