Deficit štátneho rozpočtu 1 371 059 tis. € Predchádzajúci 990 779 tis. €
Príjmy 4 115 075 tis. € Výdavky 5 486 134 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 02/15 03/15 04/15 04.05.2015 %
Saldo -2 984 -680 -952 -991 -1 371 46 %
Príjmy spolu 14 495 1 701 2 806 4 082 4 115 28 %
daňové 10 038 1 371 2 386 3 307 3 329 33 %
z príjmov FO 40 -55 -17 -94 -96 -238 %
z príjmov PO 2 305 244 70 945 949 41 %
z príjmov zrážkou 146 48 61 70 70 48 %
z pridanej hodnoty 5 255 756 1 109 1 665 1 685 32 %
spotrebné 2 091 317 461 637 637 30 %
nedaňové 1 144 124 173 408 418 37 %
granty a transfery 3 313 206 247 367 367 11 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 203 243 360 360 11 %
Výdavky spolu 1 748 2 381 3 758 5 073 5 486 314 %
bežné výdavky 14 932 2 208 3 360 4 509 4 844 32 %
kapitálové výdavky 2 547 172 398 564 643 25 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.