Deficit štátneho rozpočtu 2 152 681 tis. € Predchádzajúci 2 174 565 tis. €
Príjmy 6 356 381 tis. € Výdavky 8 509 062 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/14 05/14 06/14 31.07.2014 %
Saldo -3 284 -1 516 -1 879 -1 970 -2 153 66 %
Príjmy spolu 14 108 3 458 4 365 5 350 6 356 45 %
daňové 8 691 2 786 3 424 4 292 5 162 59 %
z príjmov FO 219 -24 -1 73 90 41 %
z príjmov PO 1 435 651 699 950 1 153 80 %
z príjmov zrážkou 154 81 92 106 115 75 %
z pridanej hodnoty 4 902 1 459 1 849 2 210 2 664 54 %
spotrebné 1 937 609 770 937 1 121 58 %
nedaňové 1 398 554 711 786 853 61 %
granty a transfery 4 020 117 231 272 342 9 %
príjmy z rozpočtu EU 3 173 109 223 262 330 10 %
Výdavky spolu 17 392 4 974 6 244 7 319 8 509 49 %
bežné výdavky 14 863 4 642 5 796 6 724 7 693 52 %
kapitálové výdavky 2 529 332 448 596 816 32 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.