Deficit štátneho rozpočtu 1 534 351 tis. € Predchádzajúci 1 588 616 tis. €
Príjmy 8 588 607 tis. € Výdavky 10 122 958 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 06/17 07/17 08/17 19.09.2017 %
Saldo -1 993 -819 -766 -993 -1 534 77 %
Príjmy spolu 15 390 6 086 7 246 8 192 8 589 56 %
daňové 11 530 5 302 6 294 7 025 7 375 64 %
z príjmov FO 5 -66 -66 -85 99 1,850 %
z príjmov PO 3 144 1 374 1 611 1 749 1 785 57 %
z príjmov zrážkou 190 104 113 121 135 71 %
z pridanej hodnoty 5 749 2 717 3 249 3 647 3 756 65 %
spotrebné 2 255 1 063 1 266 1 462 1 465 65 %
nedaňové 1 161 391 470 592 612 53 %
granty a transfery 2 699 392 483 575 601 22 %
príjmy z rozpočtu EU 2 656 384 463 563 589 22 %
Výdavky spolu 17 383 6 904 8 012 9 185 10 123 58 %
bežné výdavky 14 644 6 495 7 524 8 514 9 269 63 %
kapitálové výdavky 2 739 410 488 671 853 31 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.