Deficit štátneho rozpočtu 1 209 258 tis. € Predchádzajúci 1 225 716 tis. €
Príjmy 7 826 917 tis. € Výdavky 9 036 175 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/15 05/15 06/15 30.07.2015 %
Saldo -2 984 -991 -1 527 -1 343 -1 209 41 %
Príjmy spolu 1 449 4 082 4 961 6 395 7 827 540 %
daňové 10 038 3 307 3 908 4 943 5 952 59 %
z príjmov FO 40 -94 -112 -28 -22 -55 %
z príjmov PO 2 305 945 990 1 332 1 565 68 %
z príjmov zrážkou 146 70 81 94 103 71 %
z pridanej hodnoty 5 255 1 665 2 050 2 463 3 026 58 %
spotrebné 2 091 637 807 977 1 165 56 %
nedaňové 1 144 408 500 659 714 62 %
granty a transfery 3 313 367 553 794 1 161 35 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 360 543 780 1 146 35 %
Výdavky spolu 17 479 5 073 6 488 7 738 9 036 52 %
bežné výdavky 14 932 4 509 5 595 6 656 7 486 50 %
kapitálové výdavky 2 547 564 893 1 173 1 550 61 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.