Deficit štátneho rozpočtu 1 446 478 tis. € Predchádzajúci 1 431 157 tis. €
Príjmy 3 027 951 tis. € Výdavky 4 474 429 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/14 02/14 03/14 15.04.2014 %
Saldo -3 284 -123 -877 -1 086 -1 446 44 %
Príjmy spolu 14 108 959 1 682 2 587 3 028 21 %
daňové 8 691 876 1 414 2 119 2 435 28 %
z príjmov FO 219 -4 -14 46 180 82 %
z príjmov PO 1 435 133 259 575 704 49 %
z príjmov zrážkou 154 43 57 70 78 51 %
z pridanej hodnoty 4 902 532 798 975 1 015 21 %
spotrebné 1 937 170 310 447 448 23 %
nedaňové 1 398 71 244 402 490 35 %
granty a transfery 4 020 12 24 66 103 3 %
príjmy z rozpočtu EU 3 173 11 22 61 96 3 %
Výdavky spolu 17 392 1 082 2 559 3 672 4 474 26 %
bežné výdavky 14 863 1 056 2 452 3 431 4 195 28 %
kapitálové výdavky 2 529 26 107 241 280 11 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.