Deficit štátneho rozpočtu 850 726 tis. € Predchádzajúci 819 162 tis. €
Príjmy 12 431 088 tis. € Výdavky 13 281 814 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 09/16 10/16 11/16 02.12.2016 %
Saldo -1 970 -644 -421 -622 -851 43 %
Príjmy spolu 14 277 9 794 11 131 12 327 12 431 87 %
daňové 10 994 8 114 9 207 10 075 10 170 93 %
z príjmov FO 18 -86 -85 -84 -73 -403 %
z príjmov PO 2 826 2 554 2 791 2 960 3 000 106 %
z príjmov zrážkou 167 139 148 158 158 95 %
z pridanej hodnoty 5 647 3 762 4 408 4 903 4 944 88 %
spotrebné 2 160 1 607 1 796 1 982 1 982 92 %
nedaňové 1 108 634 852 1 150 1 158 105 %
granty a transfery 2 175 1 047 1 072 1 102 1 103 51 %
príjmy z rozpočtu EU 2 143 1 032 1 057 1 085 1 086 51 %
Výdavky spolu 16 247 10 439 11 552 12 949 13 282 82 %
bežné výdavky 14 353 9 204 10 254 11 507 11 823 82 %
kapitálové výdavky 1 894 1 235 1 298 1 442 1 459 77 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.