Deficit štátneho rozpočtu 2 472 068 tis. € Predchádzajúci 2 388 980 tis. €
Príjmy 9 103 845 tis. € Výdavky 11 575 913 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 07/14 08/14 09/14 17.10.2014 %
Saldo -3 284 -2 153 -2 420 -1 840 -2 472 75 %
Príjmy spolu 14 108 6 356 7 214 8 788 9 104 65 %
daňové 8 691 5 162 5 783 6 579 6 847 79 %
z príjmov FO 219 90 98 118 261 119 %
z príjmov PO 1 435 1 153 1 259 1 453 1 491 104 %
z príjmov zrážkou 154 115 126 139 148 96 %
z pridanej hodnoty 4 902 2 664 2 969 3 364 3 438 70 %
spotrebné 1 937 1 121 1 310 1 482 1 483 77 %
nedaňové 1 398 853 1 013 1 513 1 541 110 %
granty a transfery 4 020 342 418 695 715 18 %
príjmy z rozpočtu EU 3 173 330 405 430 449 14 %
Výdavky spolu 17 392 8 509 9 634 10 628 11 576 67 %
bežné výdavky 14 863 7 693 8 635 9 495 10 314 69 %
kapitálové výdavky 2 529 816 999 1 133 1 262 50 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.