Deficit štátneho rozpočtu 1 305 201 tis. € Predchádzajúci 1 176 446 tis. €
Príjmy 10 606 559 tis. € Výdavky 11 911 760 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 07/15 08/15 09/15 01.10.2015 %
Saldo -2 984 -1 186 -1 080 -1 176 -1 305 44 %
Príjmy spolu 14 495 7 907 9 318 10 519 10 607 73 %
daňové 10 038 6 029 6 829 7 619 7 705 77 %
z príjmov FO 40 -23 -33 -29 -23 -56 %
z príjmov PO 2 305 1 630 1 785 2 008 2 049 89 %
z príjmov zrážkou 146 104 113 127 127 87 %
z pridanej hodnoty 5 255 3 037 3 479 3 833 3 868 74 %
spotrebné 2 091 1 165 1 362 1 546 1 546 74 %
nedaňové 1 144 717 843 1 058 1 059 93 %
granty a transfery 3 313 1 161 1 646 1 842 1 842 56 %
príjmy z rozpočtu EU 3 272 1 146 1 627 1 819 1 819 56 %
Výdavky spolu 17 479 9 093 10 399 11 695 11 912 68 %
bežné výdavky 14 932 7 511 8 408 9 251 9 445 63 %
kapitálové výdavky 2 547 1 582 1 990 2 444 2 467 97 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.